Nuria Ginés Castellet

Associate Professor - ESA, Professor/a contractat/da doctor/a

20032022

Producció científica per any

Xarxa

Universitat Ramon Llull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???