Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20152023

Producció científica per any

Xarxa

Matthew Wice

  • The New School
  • SUNY New Paltz

Persona externa

Jonas De keersmaecker

  • Universitat Ramon Llull
  • Ramon Llull University
  • Ghent University

Persona externa

Katharina Schmid

  • Universitat Ramon Llull

Persona externa

Arne Roets

  • Ghent University

Persona externa

Krishna Savani

  • Hong Kong Polytechnic University

Persona externa

Anne Maass

  • University of Padua

Persona externa