Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19962021

Producció científica per any

Xarxa

Rafel Guayta-Escolies

 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
 • Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya
 • Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya
 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
 • Autonomous University of Barcelona
 • Pharmaceutical Council of Catalonia
 • Ramon Llull University

Persona externa

M. Barau

 • Junta de Govern del Col-legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB)
 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
 • COFB
 • Official College of Pharmacists of Barcelona (COFB)
 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica del COFB

Persona externa

P. Rius

 • Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya
 • Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya
 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
 • Pharmaceutical Council of Catalonia
 • Council of the Pharmacist’s Association of Catalonia

Persona externa

M. Estrada

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB
 • COFB
 • Official College of Pharmacists of Barcelona (COFB)
 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica del COFB

Persona externa

B. Fité

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB
 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
 • COFB
 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica del COFB

Persona externa

G. Bagaria

 • SEFAC-Catalunya
 • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
 • Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC)
 • Barcelona Official College of Pharmacists
 • Council of the Pharmacist’s Association of Catalonia

Persona externa

C. Capdevila

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB
 • COFB
 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica del COFB

Persona externa

C. Rodríguez

 • Departament de Formació I Projectes Professionals del COFB
 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
 • Official College of Pharmacists of Barcelona (COFB)

Persona externa

A. Domínguez

 • Instituto de Salud Carlos III
 • University of Barcelona
 • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Persona externa

Lluis Salleras

 • University of Barcelona
 • Public Health Agency of Barcelona

Persona externa

G. Torra

 • COFB
 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica del COFB

Persona externa

M. Massot

 • COFB
 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica del COFB

Persona externa

Manel Rabanal

 • Institute of Research in Nutrition and Food Safety (INSA)
 • Ministry of Health
 • University of Barcelona

Persona externa

Anna M. Jambrina

 • Ministry of Health
 • University of Barcelona

Persona externa

M. Aldea

 • University of Barcelona

Persona externa

M. Estrada-Campmany

 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Persona externa

Flor Álvarez De Toledo

 • Fundación Pharmaceutical Care

Persona externa

M. Francesc

 • Pompeu Fabra University

Persona externa

P. Moreno

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

M. Mercader

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

M. C. Martínez

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

Albert Giménez

 • University of Barcelona

Persona externa

B. Torres-Novellas

 • Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya

Persona externa

Àngels Dronda

 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Tarragona

Persona externa

C. Baeta

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

A. Torres

 • Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Persona externa

R. Tresserras

 • Public Health Agency of Barcelona

Persona externa

S. Tous

 • SEFAC-Catalunya

Persona externa

J. Ciruela

 • Public Health Agency of Barcelona

Persona externa

M. Carbonell

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

Benet Rifà

 • University of Barcelona

Persona externa

N. Soldevila

 • Autonomous University of Barcelona
 • Pompeu Fabra University
 • Instituto de Salud Carlos III
 • University of Barcelona

Persona externa

Pilar Rius

 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

Persona externa

Àngels Franch

 • University of Barcelona

Persona externa

A. Castell

 • University of Barcelona

Persona externa

L. Urbiztondo

 • Servicio de Medicina Preventiva

Persona externa

Maria Perelló

 • Barcelona Official College of Pharmacists
 • University of Barcelona

Persona externa

A. Buron

 • Pompeu Fabra University

Persona externa

M. Santolaya

 • Health Department
 • Generalitat de Catalunya

Persona externa

M. Sellés

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

Borja García De Bikuña

 • Fundación Pharmaceutical Care

Persona externa

J. de Dalmases

 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

Persona externa

Pilar Modamio

 • Universitat de Barcelona

Persona externa

Karla Rio-Aige

 • Institute of Research in Nutrition and Food Safety (INSA)
 • University of Barcelona

Persona externa

Merce Martí

 • Fundación Pharmaceutical Care

Persona externa

F. Moreno

 • SEFAC-Catalunya

Persona externa

Amparo Castellà

 • Servei Català de la Salud

Persona externa

M. Roig

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

A. M. Fornés

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

Diana Toledo

 • Instituto de Salud Carlos III
 • University of Barcelona

Persona externa

Eduardo L. Mariño

 • University of Barcelona

Persona externa

J. Grau

 • University of Barcelona

Persona externa

T. Videllet

 • Grup de Treball d'Atenció Farmacèutica (AF) del COFB

Persona externa

Pau Lozano

 • Consell de Collegis Farmacèutics de Catalunya

Persona externa

E. Salto

 • Public Health Agency of Barcelona

Persona externa

Francisco José Pérez-Cano

 • Institute of Research in Nutrition and Food Safety (INSA)
 • University of Barcelona

Persona externa

José Luis Martínez

 • University of Barcelona

Persona externa

H. Pardell

 • Public Health Agency of Barcelona

Persona externa