Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
20092024

Producció científica per any

Xarxa

Ricardo Úbeda Sales

  • Ramon Llull University

Persona externa

Miquel Seguró

  • Ramon Llull University

Persona externa

Gabriela Sirkis

  • Universidad del CEMA

Persona externa

L. Gonzalez-Sabaté

  • Ramon Llull University

Persona externa

Clara Piloto

  • Massachusetts Institute of Technology

Persona externa

Patricia Caratozzolo

  • Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey

Persona externa