Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19972022

Producció científica per any

Xarxa

American University in Cairo

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Universitat Ramon Llull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of the Basque Country

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???