Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1985 …2023

Producció científica per any

Xarxa

V. Ausina

  • Autonomous University of Barcelona

Persona externa

M. Luquin

  • Autonomous University of Barcelona

Persona externa

M. J. Condom

  • Autonomous University of Barcelona

Persona externa

X. Ortiz

  • Ramon Llull University

Persona externa