Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1985 …2023

Producció científica per any

Xarxa

Autonomous University of Barcelona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???