Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20162023

Producció científica per any

Xarxa

Leslie K. John

 • Harvard University

Persona externa

Tami Kim

 • University of Virginia

Persona externa

Serena F. Hagerty

 • University of Virginia
 • Harvard University

Persona externa

Emily Prinsloo

 • Harvard University

Persona externa

Linda M. Isbell

 • University of Massachusetts

Persona externa

Peter Smulowitz

 • University of Massachusetts Medical School
 • Milford Regional Medical Center

Persona externa

Tami Kim

 • Harvard University

Persona externa

Kim Tami

 • University of Virginia

Persona externa

Isabelle Engeler

 • University of Navarra

Persona externa

Ryan C. Burke

 • Beth Israel Deaconess Medical Center

Persona externa