Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20002022

Producció científica per any

Xarxa

Universitat Ramon Llull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of the Western Cape

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Moi University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

SDA Bocconi

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

University of Granada

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Sogang University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Jaén

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

New Mexico State University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Wales

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Malawi

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

National Board of Information Security Examiners

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Gruppo Mediolanum

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Relational Peace Advocacy Network

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Coventry University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Hull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

New York University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???