Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1991 …2022

Producció científica per any

Xarxa

Núria Millet Roigé

  • Ramon Llull University

Persona externa

Ledicia Iglesias

  • Clinica Ntra. Señora de Guadalupe
  • Ramon Llull University

Persona externa

Natàlia Talleda Rodríguez

  • Hospital Socio Sanitario Parc Sanitari Pere Virgili

Persona externa

Jane Smith

  • Fundación Widex-Audiología

Persona externa

Ingrid Rubio

  • Fundación Widex-Audiología

Persona externa

Josep Gou

  • Fundación Widex-Audiología
  • Escuela Técnica Profesional de Audioprótesis del Clot

Persona externa

Núria Silvestre

  • Autonomous University of Barcelona

Persona externa