Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20132023

Producció científica per any

Xarxa

Santiago Hernández

 • University of A Coruna

Persona externa

José Ángel Jurado

 • University of A Coruna

Persona externa

Aitor Baldomir

 • University of A Coruna

Persona externa

Félix Nieto

 • University of A Coruna

Persona externa

Miguel Cid Montoya

 • University of A Coruna

Persona externa

Antonio Álvarez

 • University of A Coruna

Persona externa

J. B. Jakobsen

 • University of Stavanger

Persona externa

J. T. Snæbjörnsson

 • Reykjavík University
 • University of Stavanger

Persona externa

Mathias Eidem

 • Norwegian Public Roads Administration

Persona externa

Ketil Aas-Jakobsen

 • Civil Engineering Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Persona externa

Arturo Fontán

 • University of A Coruna

Persona externa

Ehsan Sadeghi

 • Ramon Llull University
 • San Mateo de Gállego

Persona externa

Miguel Cid Montoya

 • Texas A&M University-Corpus Christi

Persona externa

Mitja Papinutti

 • Structural Engineering Wind OnDemand

Persona externa

Bernardo Costa

 • Norwegian Public Roads Administration

Persona externa

Alejandro Casteleiro

 • University of A Coruna

Persona externa