Francesc Xavier Guix Ràfols

Llicenciat en Biologia, Doctor en Ciències de la Salut i de la Vida

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
20052023

Producció científica per any

6 Perfils similars

La similitud es basa en la superposició de conceptes en els fingerprints i en el treball compartit i les afiliacions organitzatives de Francesc Xavier Guix Ràfols amb les següents persones: