Francesc Xavier Guix Ràfols

Llicenciat en Biologia, Doctor en Ciències de la Salut i de la Vida

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
20052023

Producció científica per any

Filtre
Article de revisió (sistemàtica)

Resultats de la cerca