Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20092023

Producció científica per any

Xarxa

Generalitat de Catalunya

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.government???

The University of Vic - Central University of Catalonia

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???