Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20032022

Producció científica per any

Xarxa

David H. Fukuda

 • University of Central Florida
 • Missouri State University

Persona externa

Eduardo Carballeira

 • University of A Coruna

Persona externa

Nuria Pedro

 • Ramon Llull University

Persona externa

José A. Alda-Díez

 • University of Barcelona

Persona externa

Miriam Sanabra

 • University of Barcelona
 • Ramon Llull University

Persona externa

Cristina Curto

 • Ramon Llull University

Persona externa

Vanessa Garcia

 • Ramon Llull University

Persona externa

Laia Belles

 • Ramon Llull University

Persona externa

Emma Ribas

 • Ramon Llull University

Persona externa

V. Garcia

 • University of Girona
 • Ramon Llull University

Persona externa