Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1995 …2022

Producció científica per any

Xarxa

University of Navarra

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Upjohn Company

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???