Calculat en funció del nombre de publicacions emmagatzemades a Pure i cites de PlumX
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1998 …2024

Producció científica per any

Xarxa

Universidad Rovira i Virgili

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Valencia

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Ramon Llull University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Centro de Innovación en Química Avanzada (ORFEO-CINQA)

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Universitat Ramon Llull

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

CIC biomaGUNE

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Massachusetts Institute of Technology

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Campus Burjassot

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Hokkaido University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO)

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Autonomous University of Barcelona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Centro de Innovación en Química Avanzada (ORFEO-CINQA)

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Universidad de Zaragoza

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

CIQSO-Centro de Investigación en Química Sostenible, Universidad de Huelva

Organització externa: Instituts, Centres de recerca, Hospitals i Fundacions, Hospitalàries

Firmenich SA

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.corporate???

Mount Allison University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

The University of Tokyo

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Technical University of Munich

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Girona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

IBM

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.corporate???

BIST

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Université et INSA de Rouen

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.unknown???

Xiamen University

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Universidad de Valencia

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

Boston College

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of the Basque Country

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

University of Barcelona

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???

CSIC

Organització externa: ???ueoexternalorganisation.ueoexternalorganisationtypes.ueoexternalorganisation.academic???